Projektová činnost

Zajišťujeme kompletní projektovou činnost ve všech stupních projektových dokumentací:

  • Studie, investiční záměr (IZ)
  • Pro územní rozhodnutí (DUR)
  • Pro stavební povolení (DSP)
  • Pro provádění stavby (PDPS)
  • Realizační dokumentace (RDS)
  • Pro skutečné provedení stavby (DSPS) vč. mostních listů a mostních prohlídek

Top