Služby

20221031_132026
Blansko102
Prasily
20221031_131400
ee4dd542-5dcf-4198-8d21-f26e43a6d840
previous arrow
next arrow

 

Projektová činnost

 • Studie, investiční záměr (IZ)
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace provádění stavby (PDPS)
 • Realizační dokumentace (RDS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) vč. mostních listů a mostních prohlídek

 

Inženýrská činnost

 • Zjištění existence IS
 • Vyjádření dotčených orgánů
 • Majetkoprávní příprava stavby
 • Záborové elaboráty a geometrické plány
 • Vykonávání autorského dozoru

 

Ostatní činnosti

 • Zpracováváme rozpočty a soupisy prací v rozpočtových programech Kros a Aspe
 • Statické výpočty v programech Midas Civil, IDEA StatiCa, GEO5
 • Spolupracujeme s oborníky z oblasti silničního stavitelství, z oblasti geotechniky, geodézie a další
 • Zajistíme inženýrsko-geologické a korozní průzkumy, geodetická zaměření
 • Zpracováváme také plány BOZP, havarijní i povodňové plány, ale také diagnostiku konstrukcí

 

Top