Ostatní činnosti

V rámci zpracování projektové dokumentace jednotlivých akcí spolupracujeme s oborníky z oblasti silničního stavitelství, z oblasti geotechniky, geodézie a další.

Zajistíme návrhy založení konstrukcí, inženýrsko-geologické a korozní průzkumy, geodetická zaměření, plány BOZP, havarijní i povodňové plány, ale také diagnostiku konstrukcí.

 

Top