Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě, DUSP, PDPS, spřažená ocelo-betonová konstrukce o sedmi polích s rozpětím 14,75+15,09+2×18,06+2×15,03+17,7 m

Top