Inženýrská činnost

Nabízíme tyto služby:

  • V dokumentacích pro územní či stavební řízení zajišťujeme inženýrskou činnost vedoucí k výkupu pozemků, k zajištění smluv s vlastníky pozemků, k získání veškerých vyjádření dotčených orgánů vedoucích k získání územního rozhodnutí či stavebního povolení.

  • Zpracováváme rozpočty a soupisy prací v rozpočtových programech dle požadavků zákazníků, provádění statické výpočty od jednoduchých rámových konstrukcí až po konstrukce předpjaté či zavěšené.

Top